Biedrības mērķi

  • Attīstīt riteņbraukšanas sportu policistu un riteņbraukšanas entuziastu vidū,mērķtiecīgi iesaistot jaunatni, augstākās klases sportistus, to sagatavošana;
  • Satiksmes drošības standartu celšana, kultūras veicināšana starp gājējiem, velosipēdistiem un autovadītājiem. Izglītot Latvijas satiksmes dalībniekus  un sabiedrību ceļu drošības jautājumos, pievēršot uzmanību mazāk aizsargātajiem  ceļu satiksmes dalībniekiem;
  • Latvijas velo infrastruktūras apsekošana un sertificēšana pēc drošības standartiem;
  • Nodrošināt regulāru Biedrības dalību Latvijas un Starptautiskajās sacensībās, pieredzes apmaiņas vizītēs, semināros, projektos un citos pasākumos;
  • Policijas tēla popularizēšana sabiedrībā, pozitīva tēla veidošana, videi draudzīga un veselīga dzīvesveida popularizēšana;
  • Iesniegt priekšlikumus un veikt uzlabojumus LR likumdošanā saistībā ar satiksmes un drošības jomu.

Velobiedrībā var iestāties visi cilvēki, ne tikai policisti.