Biedrības rekvizīti:
Nosaukums: POLICISTU VELOBIEDRĪBA
Reģ. Nr.: 40008188225
Juridiskā adrese: Brīvības gatve 386/1-19, Rīga, LV-1024
Banka: AS Swedbank, kods: HABALV22
Konts: LV13HABA0551032626121
M.t.: +371 26196741
e-pasts: [email protected]
www.velobiedriba.lv