.

Biedrības mērķi

Attīstīt riteņbraukšanas sportu policistu un riteņbraukšanas entuziastu vidū, mērķtiecīgi iesaistot jaunatni, augstākās klases sportistus un to sagatavošana; Satiksmes drošības standartu celšana, kultūras veicināšana starp gājējiem, velosipēdistiem un autovadītājiem. Izglītot Latvijas satiksmes dalībniekus  un sabiedrību ceļu drošības jautājumos, pievēršot uzmanību mazāk aizsargātajiem  ceļu satiksmes dalībniekiem; Latvijas velo infrastruktūras apsekošana un sertificēšana pēc drošības standartiem; Nodrošināt regulāru Biedrības dalību Latvijas un Starptautiskajās sacensībās, pieredzes apmaiņas vizītēs, semināros, projektos un citos pasākumos; Policijas tēla popularizēšana sabiedrībā, pozitīva tēla veidošana, videi draudzīga un veselīga dzīvesveida popularizēšana; Iesniegt priekšlikumus un veikt uzlabojumus LR likumdošanā saistībā ar satiksmes un drošības jomu.

 

Biedrības moto: PAR AKTĪVU VESELĪGU DZĪVESVEIDU

 

Reģistrācija apliecība Iesnieguma veidlapa Statūti